Societats

  • Membre Numerari de la Societat Espanyola de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SECOT) (des de 1988)
  • Membre de la Fundació Maurice E. Müller (MEMF) per a la Docència i Investigació en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona (des de 1988)
  • Membre fundador del Grup Espanyol per l’Estudi de l’Osteosíntesi (AOAA-E) (1993)
  • Membre de la Junta Directiva AOAA-E, actuant com a tresorer des de 1993 fins 1999
  • Membre de la Sociedad Española de Cirugía de la Cadera (SECCA)
  • Membre AO TRAUMA
Col·legi de Metges de Barcelona AO TRAUMA SECOT SECCA MEMF